Zarys Historii Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Zgierzu

 

Zarys Historii Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Zgierzu

Spis treści

Wstęp.

Rozdział I o Opracowanie obejmujące pierwszy okres organizowania życia kościelnego Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w połowie XIX w.

Rozdział II o Ksiądz Ernest Wilhelm Bursche. Życie i działalność.

Rozdział III o Działalność parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Zgierzu, w latach 1905 - 1939 oraz jej proboszczów: ks. Pastora Karola Seriniego i ks. Pastora Aleksandra Falzmanna.

Rozdział IV o Powojenne czterdziestolecie dziejów Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Zgierzu. Lata 1945 - 1999 (1984).

Rozdział V o Opis nieruchomości parafialnych

Rozdział VI o Glos w dyskusji o początkach Parafii

Aneksy - Napisy na tablicach marmurowych umieszczonych w kościele :

1. Spis duszpasterzy zgierskich.

2. Tablica poświęcona pamięci ks.Aleksandra Falzmanna

3. Tablica poświęcona organizatorom życia parafialnego po 1948r.